Edukacja

Diabetycy muszą nabyć wiedzę i umiejętności radzenia sobie z cukrzycą, która jest chorobą przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Edukacja najczęściej obejmuje szkolenie zbiorowe, gdyż otrzymywanie nowych informacji w połączeniu z możliwością dzielenia się doświadczeniami z innymi chorymi przynosi znaczenie większe korzyści niż zajęcia indywidualne. Edukacja indywidualna prowadzona jest tylko w szczególnych przypadkach np. przy zastosowaniu osobistych pomp insulinowych lub u pacjentów dializowanych. Udział w szkoleniach powinien być regularny, cykliczny, a lekarz prowadzący zobowiązany jest do monitorowania wiedzy i poziomu umiejętności chorego adekwatnie do postępu choroby.

comments powered by Disqus

comments powered by Disqus