Insulinoterapia

Leczenie insuliną stosuje się w różnych postaciach cukrzycy. Z zasady insulinę podaje się u pacjentów z cukrzycą typu 1. U pacjentów z cukrzycą typu 2 insulinę podaje się w przypadku nieskuteczności leków doustnych lub przy wystąpieniu przeciwwskazań do ich stosowania. Czasowo insulinę podaje się w świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 2 przy wysokiej glikemii, w stanach ostrych np. zespół wieńcowy, udar mózgu, stany zapalne urazy, w kortykoterapii i zabiegach operacyjnych. Insulinę podaje się również w przypadku cukrzycy ciężarnych. Nie powinno się odwlekać włączenia insuliny do terapii cukrzycy, gdyż utrzymująca się hiperglikemia przyspiesza rozwój groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Insuliny dzieli się ze względu na długość czasu działania na:

  1. Insuliny poposiłkowe, wśród których wyróżnia się szybko działające analogi insuliny i krótko działające insuliny ludzkie. Preparaty podawane są w formie wstrzyknięć podskórnych (s.c.) w osobistych pompach insulinowych. Dawkuje się je najczęściej przed posiłkami trzy razy dziennie. Wymagają wprowadzenia dodatkowych posiłków.
  2. Insuliny naśladujące podstawowe działanie, wśród których wyróżnia się insuliny średnio długo działające i analogi insuliny o przedłużonym okresie działania. Podawane są podskórnie często w skojarzeniu z insulinami krótko działającymi jeden lub dwa razy dziennie.
  3. Mieszanki insulinowe (zwane również insulinami złożonymi lub dwufazowymi) to preparaty zawierające połączenie insuliny krótko działającej i o wydłużonym działaniu. Stosowane są zwykle dwa razy dziennie. Każda z insulin zawarta w mieszance osiąga szczyt swojego działania w innym czasie, a przed każdym szczytem chory musi spożyć posiłek. Takie leczenie stosuje się zazwyczaj u osób starszych i niepełnosprawnych. Zaletą jest ograniczenie liczby wstrzyknięć, ale jego stosowanie wymaga utrzymania stałych pór posiłków w czasie szczytów działania insuliny.

W leczeniu cukrzycy typu 2 można stosować leczenie skojarzone, tj. leki doustne z podawaniem jednej dawki insuliny naśladującej podstawowe działanie.

comments powered by Disqus