Schemat leczenia cukrzycy

Leczenie cukrzycy jest złożone i obejmuje wiele obszarów. Najbardziej istotnym czynnikiem zapewniającym sukces terapeutyczny jest edukacja pacjentów. Pacjenci stosujący się do zaleceń lekarskich dotyczących leczenia i modyfikacji stylu życia cieszą się wyższą jakością życia, mniej nasilonymi powikłaniami oraz żyją dłużej.

Na leczenie cukrzycy składają się uczestnictwo w programach edukacyjnych, leczenie niefarmakologiczne (dieta, wysiłek fizyczny), leczenie obniżające glikemię, eliminowanie czynników ryzyka (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej) oraz leczenie przewlekłych powikłań tej choroby.

Z zasady u pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 terapię rozpoczyna się od modyfikacji diety i wprowadzenia wysiłku fizycznego (wyjątek stanowią chorzy z wysoką glikemią). Kolejno wprowadza się doustne leczenie farmakologiczne i insulinoterapię. W ostatnich latach do leczenia cukrzycy wprowadzono również przeszczepianie komórek wysp trzustkowych.

Okazuje się jednak, że z czasem następuje upośledzenie funkcjonowania przeszczepów, gdyż zwykle nie zostają wyeliminowane czynniki ryzyka cukrzycy. U chorych z niewydolnością nerek alternatywą jest przeszczepienie nerki razem z trzustką – zabieg ten jednak wiąże się z dużym ryzykiem niepowodzenia.

comments powered by Disqus