Doustne leki przeciwcukrzycowe

Leczenie rozpoczyna się od podawania jednego leku (monoterapii), a następnie przechodzi się na leczenie skojarzone dwoma lub nawet trzema lekami. Wybiera się leki o różnych mechanizmach działania, a przy wyborze leków przeciwcukrzycowych uwzględnia się dominujący mechanizm powstawania cukrzycy. Dawkowanie ustalane jest indywidualnie na podstawie wyników profilu glikemii pacjenta.

Leki przeciwcukrzycowe dzieli ze względu na ich mechanizm działania. Wyróżnia się:

  1. Leki hipoglikemizujące, które pobudzają komórki β trzustki do zwiększonego wydzielania insuliny.
  2. Leki antyhiperglikemiczne, które zależnie od preparatu mają różny mechanizm działania. I tak hamują produkcję glukozy w wątrobie, nasilają przemianę glukozy, zwiększają wrażliwość komórek na insulinę, blokują trawienie wielocukrów w jelitach i zapobiegają wzrostowi stężenia glukozy we krwi.
  3. Leki działające na układ inkretynowy, które zwiększają wydzielanie insuliny, spowalniają opróżnianie żołądka, zwiększają wrażliwość komórek β trzustki na glukozę i zależne od glukozy wydzielanie insuliny. Ich stosowanie sprzyja redukcji masy ciała. Część z tych leków stosowana jest we wstrzyknięciach podskórnych.

comments powered by Disqus